Klassieke Academie voor beeldende kunst - Groningen

Reactie van Ridsert Hoekstra, curator van het Stedelijk Museum Roermond op de 30 Stellingen van Tom Hageman.

Ik steun De Renaissance in het Noorden en ben het grotendeels met de Stellingen eens. Zoals de analyse dat de waarde van de kunst wordt uitgehold door het ‘durfkapitalisme' waardoor speculatief geld in de plaats komt van waardering. Die analyse is zeer waardevol en tilt de discussie over de vorm en het vakmanschap in de kunst op een hoger niveau.
Het doet me denken aan het Roomse systeem van de ‘aflaten', waarmee je je zielenheil kon kopen, waar de oprechte Augustijner monnik Maarten Luther heftig tegen protesteerde. Die aflaten transformeerden immers het geloof in God in een winstgevende handel. Om die handel heen waren er dan de katholieke theologen die dat goed praatten met complexe redeneringen.

Zoiets gebeurt nu ook in de kunst. Daar worden allerlei prullen voor miljoenen verkocht. Terwijl vele kunstcritici en museumdirecteuren als hedendaagse theologen deze aankopen met holle praat aanprijzen. Het laatste staaltje was de schedel met diamanten van Damien Hirst in 2008 geëxposeerd in het Rijksmuseum en de hemel in geprezen door directeur Wim Pijbes.

De gewone gelovigen/liefhebbers van kunst hebben ondertussen allang door dat de keizer zonder kleren rondloopt.

Of de Reformatie die wordt aangekondigd vanuit de Klassieke Academie de kunst weer terug kan geven aan de liefhebber is de vraag.

Ridsert Hoekstra, conservator

De 'Renaissance in het Noorden' is een initiatief van de Klassieke Academie © 2005-2020 - site by MartiniStad