Klassieke Academie voor beeldende kunst - Groningen

Renaissance in het Noorden

logo Klassieke Academie

De ‘Renaissance in het Noorden’ van 31 maart t/m 13 mei 2012, is een initiatief van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen

http://www.klassieke-academie.nl

De manifestatie dient meerdere doelen:
Ten eerste het in de publieke aandacht brengen van de opbloei van de klassiek-figuratieve kunst in de afgelopen dertig jaar, met een overzicht van de stand van zaken in het Noorden van het land.
Ten tweede het verplaatsen van het discours over eigentijdse kunst van de oude (en allang achterhaalde) tegenstellingen “abstract versus figuratief” en “modern versus traditioneel” naar de veel reëlere vragen over de beeldende kwaliteit in alle categorieën.
Bovendien wil het de picturale kracht laten zien van figuratieve kunst in het Noorden die een heel eigen geschiedenis heeft.
Daartoe dienen o.a. het statement en 30 stellingen die tijdens de openingsmanifestatie tegen de museumdeur worden getimmerd.

Locaties
De 'Renaissance' vindt plaats in 16 verschillende musea, borgen en instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe.
(zie 16 locaties)

Kunstenaars
Er nemen 100 kunstenaars deel, bestaande uit het docentencorps en de alumni van de Klassieke Academie, aangevuld met tientallen klassiek werkende kunstenaars uit het noorden des lands.
(zie 100 Kunstenaars)

Opening
De opening heeft plaats op 31 maart in het Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden, 16.00 uur, door Prof.dr Frans Zwarts, hoogleraar-bestuurder bij de University Campus Fryslân
(zie Agenda)

Publicaties
De tentoonstellingen worden begeleid door:
De website: ‘derenaissanceinhetnoorden.nl’
Een ‘Renaissancekrant’ met aandacht voor de deelnemende locaties en kunstenaars, oplage 16.000 exemplaren. 
Een catalogus 'De Renaissance in het Noorden', uitgegeven door Art Revisited.

Deelmanifestaties
Op verschillende locaties worden tezamen 25 deelmanifestaties georganiseerd zoals muziekoptredens van het ensemble 'Caminante' en optredens in Museum de Buitenplaats, alsmede tal van rondleidingen, Masterclasses, lezingen en workshops (o.a. grafische technieken).
(zie Agenda)

Ondersteuning
De manifestatie wordt o.a. mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van de Stichting Beringer Hazewinkel; het Prins Bernhard Fonds Friesland en het Ben Remkes Cultuurfonds.

De 'Renaissance in het Noorden' is een initiatief van de Klassieke Academie © 2005-2021 - site by MartiniStad